Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory samorządowe uzupełniające 2020

PDFObwieszczenie o wynikach wyborów.pdf

PDFProtokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania.pdf
PDFProtokół z wyborów.pdf

PDFObwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych.pdf
PDFUchwała nr 3.2020 Gminnej Komisji Wyborczej w Komprachcicach w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych.pdf
PDFObwieszczenie o obsadzenie mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Komprachcice.pdf

PDFHarmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Komprachcicach.pdf
PDFUchwała nr 2.2020 Gminnej Komisji Wyborczej w Komprachcicach.pdf
PDFUchwała nr 1.2020 Gminnej Komisji Wyborczej w Komprachcicach.pdf

PDFPostanowienie KW w Opolu I_pierwsze posiedzenie GKW.pdf
PDFPostanowienie KW w Opolu I_powołanie GKW.pdf

PDFO B W I E S Z C Z E N I E Wójta z dnia 03 lutego 2020 r. o obwodzie głosowania.pdf
PDFO B W I E S Z C Z E N I E Wójta z dnia 03 lutego 2020 r. o okręgu wyborczym.pdf

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I - rejestracja komitetów.pdf
PDFZarządzenie Nr 10.20 Wojewody Opolskiego.pdf

Wersja XML