Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 2.924.052,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt dwa zł) - unieważnienie

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.924.052,00 zł - unieważnienie
PDFUNIEWAŻNIENIE.pdf
PDFOgłoszenie nr 550239.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFRb-27S - I kwartał 2020.pdf
PDFRb-28S - I kwartał 2020.pdf
PDFRb-N - I kwartał 2020.pdf
PDFRb-NDS - I kwartał 2020.pdf
PDFRb-Z - I kwartał 2020.pdf
XLSXObecne zobowiazania - maj 2020.xlsx
PDFUchwala nr 41.2020 RIO Opole.pdf
PDFUchwala nr 518.2019 RIO Opole.pdf
PDFUchwala nr 519.2019 RIO Opole.pdf
PDFUchwala nr 520.2019 RIO Opole.pdf
PDFUchwala nr XVIII.102.2019.pdf
PDFUchwala nr XVIII.103.2019.pdf
PDFUchwalanr 707.2019 RIO Opole.pdf
PDFUchwała nr 118.2020 RIO Opole.pdf
PDFUchwała nr XIX.122.2020.pdf
PDFoświadczenie ZUS US.pdf
DOCedytowalne załączniki.doc

Wersja XML