Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo – rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach

Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach

PDFogłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
PDFZał. nr 8 do SIWZ.pdf
PDFZMIANA OGŁOSZENIA.pdf
Projekt budowlany
PDF28. Schemat studzienki inspekcyjnej.pdf
PDF29. Schemat zabezpieczenia kabli.pdf
PDF30. Strona branża instalacyjna.pdf
PDF31. Projekt branża intstalacyjna.pdf
PDF32. Strona branża elektryczna.pdf
PDF33. Projekt branża elektryczna.pdf
PDF34. Projekt zagospodarowania terenu - branża elektryczna - rys. E1a.pdf
PDF35. Projekt zagospodarowania terenu - branża elektryczna - rys.E1b.pdf
PDF36. Projekt zagospodarowania terenu - branża elektryczna - rys .E1c.pdf
PDF37. Projekt zagospodarowania terenu - branża elektryczna - rys .E1d.pdf
PDF38. Strona branża telekomunikacyjna.pdf
PDF39. Projekt branża telekomunikacyjna.pdf
PDF17. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. 2.pdf
PDF18. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. 3.pdf
PDF19. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. 4.pdf
PDF20. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. 5.pdf
PDF21. Profil podłużny - rys. 6.pdf
PDF12. Opis techniczny.pdf
PDF13. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1a.pdf
PDF14. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1b.pdf
PDF15. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1c.pdf
PDF16. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1d.pdf
PDF1. Metryka.pdf
PDF2. Zawartość opracowania.pdf
PDF3. Oświadczenie.pdf
PDF4. Strona uzgodnienia.pdf
PDF5. Informacja BIOZ.pdf
PDF6. Plan orientacyjny.pdf
PDF7. Projekt zagospodarowania terenu - zbiorczy - rys. nr 0a.pdf
PDF8. Projekt zagospodarowania terenu - zbiorczy - rys. nr 0b.pdf
PDF9. Projekt zagospodarowania terenu - zbiorczy - rys. nr 0c.pdf
PDF10. Projekt zagospodarowania terenu - zbiorczy - rys. nr 0d.pdf
PDF11. Strona branża drogowa.pdf
PDF22. Strona branża saitarna.pdf
PDF23. Opis techniczny.pdf
PDF24. Projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDF25. Profile podłużne kanalizacji deszczowej.pdf
PDF26. Studnia chłonna.pdf
PDF27. Separator.pdf

Projekt stałej organizacji ruchu
PDF39. Projekt branża telekomunikacyjna.pdf
PDF1. Metryka.pdf
PDF2. Opis techniczny.pdf
PDF3. Plan orientacyjny.pdf
PDF4. Docelowe oznakowanie - rys. 1a.pdf
PDF5. Docelowe oznakowanie - rys. 1b.pdf
PDF6. Docelowe oznakowanie - rys. 1c.pdf
PDF7. Docelowe oznakowanie - rys. 1d.pdf
PDFzatwierdzenie.pdf
Uzgodnienia
PDFgmina - uzgodnienie oświetlenie.pdf
PDFgmina - uzgodnienie projektu.pdf
PDForange - uzgodnienie.pdf
PDForange - warunki.pdf
PDFpozwolenie wodnoprawne.pdf
PDFpozwolenie wonoprawne - zaświadczenie ostateczność.pdf
PDFpsg - uzgodnienie.pdf
PDFstarosta - opinia geometrii.pdf
PDFtauron - informacje o taryfie.pdf
PDFtauron - pismo.pdf
PDFtauron - potwierdzenie sieci.pdf
PDFtauron - umowa.pdf
PDFtauron - warunki.pdf
PDFzdp - uzgodnienie.pdf
PDFzgkim - uzgodnienie.pdf
PDFzud - załącznik.pdf
PDFzud.pdf
PDFopinia geotechniczna.pdf
7Zprojekt wykonawczy.7z
PDFprzedmiar robót.pdf
PDFspecyfikacje techniczne.pdf
PDFprzedmiar robót.pdf
PDFspecyfikacje techniczne.pdf
PDFprzedmiar robót.pdf
PDFspecyfikacje.pdf
PDFpzredmiar robót.pdf
PDFspecyfikacje techniczne.pdf
PDFDecyzja z dn. 16.06.2020 r..pdf
DOCedytowalne załączniki.doc
PDFWYJAŚNIENIE 1.pdf
PDFWYJAŚNIENIE 2.pdf
PDFWYJAŚNIENIE 3.pdf
PDFWYJAŚNIENIE 4.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert 06.07.2020.pdf
PDFZawiodomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 


 

Wersja XML