Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020

Organ dokonujący kontroli
Oznaczenie upoważnienia do kontroli
Zakres przedmiotowy kontroli
Data podjęcia kontroli
Data zakończenia kontroli
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

7/2020

8/2020

kontrola ex-post operacji pn "Rozbudowa kompleksu rekreacyjno sportowego  w Polskiej Nowej Wsi..." współfinansowanej w ramach PROW 2007-2013 07.02.2020 07.02.2020
Wersja XML