Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020

Organ dokonujący kontroli
Oznaczenie upoważnienia do kontroli
Zakres przedmiotowy kontroli
Data podjęcia kontroli
Data zakończenia kontroli
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

7/2020

8/2020

kontrola ex-post operacji pn "Rozbudowa kompleksu rekreacyjno sportowego  w Polskiej Nowej Wsi..." współfinansowanej w ramach PROW 2007-2013 07.02.2020 07.02.2020
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 50/2020 Kontrola sprawdzająca wykonanie wniosków pokontrolnych skierowanych po kontroli kompleksowej nr NKO.401-15/20/P 10.07.2020 17.07.2020

Państwowa Inspekcja Pracy

Inspektor Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy

Opole

bez upoważnienia Kontrola w zakresie przestrzegania dot. COV-19 26.07.2020 27.07.2020
Wersja XML