Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje

Petycja z dnia 12.12.2020 r. - złożona przez Tomasz Maron

PDFPetycja z dnia 12.12.2020 - Tomasz Maron.pdf

Petycja wpłynęła do Przewodniczącego Rady Gminy
Przewodniczący przekazał ją do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Komisja rozpatrzyła petycję na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2021 r. godz.18:00
PDFprotokół Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nr 4.2021.pdf
PDFStanowisko Nr 1.2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Petycja OR.152.1.2020.pdf
PDFPetycja - projekt -Uchwała Nr XXXI... stycznia 2021 r_.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXI petycja nr 1.2020.pdf
Rada Gminy Komprachcice w dniu 20 stycznia 2021 r. podjęła uchwałę nr XXXI.183.2021
PDFUchwała XXXI.183.2021.pdf
 

Wersja XML