Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021

Organ dokonujący kontroli
Oznaczenie upoważnienia do kontroli
Zakres przedmiotowy kontroli
Data podjęcia kontroli
Data zakończenia kontroli
Wojewoda Opolski FB.III057.16.2021 Realizacja resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"2020r 14.06.2021 25.06.2021
Wojewoda Opolski SO.I.057.1.2021.ECZ Kontrola problemowa w zakresie spraw obywatelskich 23.06.2021 23.06.2021
Wojewoda Opolski SO.I.057.3.2021.KK Kontrola problemowa w zakresie spraw obywatelskich 23.06.2021 23.06.2021
Wojewoda Opolski SO.I.057.2.2021 Kontrola problemowa w zakresie spraw obywatelskich 23.06.2021 23.06.2021
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego 12.07.2021 Kontrola stanu technicznego dróg gminnych oraz książki obiektów 12.07.2021 12.07.2021

 

Wersja XML