Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych

PDFkonkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie.pdf
PDFkonkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi.pdf
PDFkonkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach.pdf
PDFkonkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku.pdf
PDFkonkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi.pdf
PDFkonkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Ochodzach.pdf
PDFkonkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Komprachcicach.pdf
 

Wersja XML