Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2022 r.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) podajemy do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego LUKS SUKCES w Komprachcicach o nazwie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - udział w 28 Wielkim Finale Ogólnopolskich Pistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving” we wnioskowanej kwocie dotacji 9.510 zł.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

W załączeniu oferta:
PDFuproszczona oferta realizacji zadania publicznego - LUKS SUKCES w Komprachcicach.pdf

Wersja XML