Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2011

 

kontrole zewnętrzne 2011 r.
 
 
 

Organ dokonujący kontroli
Oznaczenie upoważnienia do kontroli
Zakres przedmiotowy kontroli
Data podjęcia kontroli
Data zakończenia kontroli
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Up. 22/2011
Up.23/2011
Up.24/2011
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2010 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2008 i 2009
09.03.2011 r.
22.06.2011 r.
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
NK.V.0030.122.2011
Kontrola problemowa w zakresie dowodów osobistych
16.03.2011 r.
16.03.2011 r.
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
NK.V.0030.119/2011
Kontrola problemowa w zakresie ewidencji ludności
16.03.2011 r.
16.03.2011 r.
WBiZK Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
NK.V.0030270.2011
NK.V.0030.293.2011
NK.V.0030.295.2011
NK.V.0030.294.2011
NK.V.0030.296.2011
Kontrola problemowa wykonywanie zadań obronnych w UG Komprachcice
08.06.2011 r.
08.06.2011 r.

 
Wersja XML