Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
79279747656489678988196142886695448300000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
934561076328690194383992028654210379110356597025919598068575615
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1014337614086273907861024871294881060398429071176694587110087237
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8985095944975218064687236862168083580225777679293281297113011
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
85262705037701082026825907555992026804498408611338492712103539
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
424994139336341365404158140679435524610447633864438761783257
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
317493031925976252783204629383256932411823346318372870442007
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183162129922542288102289126424245682015324900320983183525600
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000185481336810154165381491815300
 1. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 158330
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 136348
 3. Zaproszenia do złożenia ofert
  Wyświetleń: 117979
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 97911
 5. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 76077
 6. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 38723
 7. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 32904
 8. Archiwum - przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 31684
 9. Aktualności / Nabór na stanowiska pracy jednostek
  Wyświetleń: 27758
 10. B - Decyzje i postanowienia (2016)
  Wyświetleń: 27592
 11. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 25725
 12. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 25243
 13. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 24242
 14. A - Wnioski o wydanie decyzji (2016)
  Wyświetleń: 24193
 15. Obsługa Oświaty
  Wyświetleń: 23904
 16. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 23738
 17. Zakład Komunalny
  Wyświetleń: 23156
 18. Archiwum
  Wyświetleń: 22958
 19. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 22110
 20. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 21469
 21. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 21201
 22. Zarządzenia Wójta (2014-2018)
  Wyświetleń: 20094
 23. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 19809
 24. Referaty i samodzielne stanowiska
  Wyświetleń: 19727
 25. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 19415
 26. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 18827
 27. PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 18705
 28. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 18535
 29. Przetargi na nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 18228
 30. Budżet
  Wyświetleń: 17419
 31. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 17271
 32. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 17065
 33. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 17024
 34. Rada Gminy
  Wyświetleń: 16831
 35. Wykazy sprzedaży 2018
  Wyświetleń: 16355
 36. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 15987
 37. PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 15868
 38. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
  Wyświetleń: 15830
 39. PSP w Domecku
  Wyświetleń: 15252
 40. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 15249
 41. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 15199
 42. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 15135
 43. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 15130
 44. Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014
  Wyświetleń: 14747
 45. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 14602
 46. Nowy system gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 14522
 47. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 14476
 48. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 14422
 49. PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 14335
 50. Informacje dotyczące wyboru ławników
  Wyświetleń: 14327
 51. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 14221
 52. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 14181
 53. Rolnictwo i łowiectwo
  Wyświetleń: 13889
 54. Uchwały Rady Gminy 2014 - 2018
  Wyświetleń: 13838
 55. Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności 2011
  Wyświetleń: 13823
 56. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 13799
 57. Statut Gminy
  Wyświetleń: 13575
 58. Informacja - wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 13508
 59. Drogi
  Wyświetleń: 13279
 60. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 13052
 61. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 12932
 62. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 12837
 63. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 12827
 64. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 12809
 65. Wybory
  Wyświetleń: 12769
 66. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 12718
 67. Regulamin Pracy Urzędu
  Wyświetleń: 12601
 68. Radni Gminy
  Wyświetleń: 12568
 69. Pobierz programy
  Wyświetleń: 12403
 70. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 12297
 71. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 12196
 72. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 11968
 73. Uchwały Rady Gminy 2010 rok
  Wyświetleń: 11960
 74. PP w Ochodzach
  Wyświetleń: 11934
 75. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 11750
 76. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 11572
 77. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 11556
 78. Internetowy Sytem Aktów Prawnych
  Wyświetleń: 11385
 79. Księgowość podatkowa
  Wyświetleń: 11315
 80. Informacje ogólne - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 11198
 81. Ważne informacje
  Wyświetleń: 11190
 82. Zarządzenia Wójta (2010-2014)
  Wyświetleń: 11104
 83. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 10933
 84. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 10795
 85. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 10730
 86. Gospodarka Odpadami od 01.07.2013
  Wyświetleń: 10701
 87. Dotacje
  Wyświetleń: 10680
 88. Akt o utworzeniu Gminy
  Wyświetleń: 10679
 89. Sesje
  Wyświetleń: 10674
 90. B - Decyzje i postanowienia (2015)
  Wyświetleń: 10615
 91. A - Wnioski o wydanie decyzji (2015)
  Wyświetleń: 10480
 92. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 10341
 93. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 10322
 94. strona główna
  Wyświetleń: 10315
 95. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 10223
 96. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 9990
 97. zadania
  Wyświetleń: 9946
 98. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 9912
 99. PSP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 9758
 100. PP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 9703
 101. PP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 9690
 102. informacje ogólne - PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 9478
 103. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 9478
 104. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2013
  Wyświetleń: 9440
 105. Ogłoszenia na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 9402
 106. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 9374
 107. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 9337
 108. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 9219
 109. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 9142
 110. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 9113
 111. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2014
  Wyświetleń: 9038
 112. INFORMACJA PRAWNA
  Wyświetleń: 9024
 113. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 9015
 114. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo
  Wyświetleń: 8894
 115. Powszechna samoobrona ludności
  Wyświetleń: 8780
 116. ZAMELDOWANIE
  Wyświetleń: 8779
 117. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 8769
 118. Akcyza 2013
  Wyświetleń: 8732
 119. Wybory parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 8650
 120. Zasady przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 8511
 121. Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 8387
 122. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014
  Wyświetleń: 8364
 123. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie II
  Wyświetleń: 8349
 124. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 8315
 125. Nabór na stanowisko - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 8310
 126. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 8304
 127. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 8275
 128. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 8270
 129. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 8248
 130. Referendum
  Wyświetleń: 8233
 131. Sprawozdania
  Wyświetleń: 8231
 132. Zarządzenia Wójta 2010 rok
  Wyświetleń: 8200
 133. Remont chodników i ciągu pieszo jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno
  Wyświetleń: 8106
 134. 2011
  Wyświetleń: 8001
 135. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 7962
 136. PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7947
 137. Wspieranie rodziny
  Wyświetleń: 7914
 138. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 7836
 139. Zmiana w Gospodarce Odpadami
  Wyświetleń: 7828
 140. Przetargi na nieruchomości - 2015
  Wyświetleń: 7678
 141. Ogłoszenia - ogłoszenia
  Wyświetleń: 7661
 142. ZAŚWIADCZENIA
  Wyświetleń: 7610
 143. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 7587
 144. Program współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 7586
 145. 2012
  Wyświetleń: 7545
 146. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 7522
 147. nabór na wolne stanowiska - PP PNW
  Wyświetleń: 7517
 148. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PP PNW
  Wyświetleń: 7513
 149. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7512
 150. 2007
  Wyświetleń: 7438
 151. WYMELDOWANIE
  Wyświetleń: 7346
 152. Programy
  Wyświetleń: 7336
 153. 2013
  Wyświetleń: 7267
 154. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko (1/2 etatu) pracy w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach.
  Wyświetleń: 7217
 155. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie III
  Wyświetleń: 7214
 156. 2006
  Wyświetleń: 7186
 157. Nabór na stanowisko - inspektor ds. egzekucji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 7152
 158. 2008
  Wyświetleń: 7123
 159. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu 2012 r. Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 7117
 160. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 7115
 161. Remont chodników i ciągu pieszo - jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno II
  Wyświetleń: 7108
 162. Wykaz kandydatów spełniających wymogi
  Wyświetleń: 7066
 163. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015
  Wyświetleń: 7065
 164. komunikat ARR dopłaty do materiału siewnego
  Wyświetleń: 7036
 165. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 7023
 166. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2012 roku
  Wyświetleń: 7010
 167. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Komprachcice w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 6987
 168. nabór na stanowisko - samodzielny referent
  Wyświetleń: 6963
 169. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2011
  Wyświetleń: 6953
 170. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie I
  Wyświetleń: 6906
 171. BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY UL. ROLNICZEJ W POLSKIEJ NOWEJ WSI
  Wyświetleń: 6884
 172. Przemoc
  Wyświetleń: 6860
 173. komunikat ARR dopłaty
  Wyświetleń: 6803
 174. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 6769
 175. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 6722
 176. Apel o pomoc
  Wyświetleń: 6721
 177. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 6707
 178. Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Księgowy/Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 6707
 179. Informacje bieżące / wolne stanowiska
  Wyświetleń: 6676
 180. Podatki
  Wyświetleń: 6674
 181. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 6645
 182. Gminna Rada Sportu
  Wyświetleń: 6617
 183. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 6609
 184. 2005
  Wyświetleń: 6565
 185. UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 6562
 186. Wyniki zakończonego naboru na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 6537
 187. Warunki udziału w wyborach
  Wyświetleń: 6495
 188. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2013
  Wyświetleń: 6493
 189. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6474
 190. 2003
  Wyświetleń: 6435
 191. 2010
  Wyświetleń: 6416
 192. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2015
  Wyświetleń: 6407
 193. GOPS Komprachcice - Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu
  Wyświetleń: 6395
 194. Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023
  Wyświetleń: 6343
 195. 2004
  Wyświetleń: 6338
 196. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2012
  Wyświetleń: 6324
 197. 2013
  Wyświetleń: 6251
 198. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 6244
 199. BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W M. POLSKA NOWA WIEŚ, UL. LIPOWA 102
  Wyświetleń: 6229
 200. 2010
  Wyświetleń: 6219
 201. za rok 2013
  Wyświetleń: 6157
 202. za 2014 r.
  Wyświetleń: 6156
 203. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6149
 204. 2009
  Wyświetleń: 6142
 205. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ
  Wyświetleń: 6137
 206. Zarządzenia Wójta (2018-2023)
  Wyświetleń: 6136
 207. 2001
  Wyświetleń: 6116
 208. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6114
 209. 2011
  Wyświetleń: 6098
 210. Akcyza 2014
  Wyświetleń: 6080
 211. Stypendia
  Wyświetleń: 6072
 212. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 6027
 213. 2007
  Wyświetleń: 6017
 214. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 6016
 215. za 2013 r.
  Wyświetleń: 6014
 216. 2005
  Wyświetleń: 5999
 217. 2009
  Wyświetleń: 5997
 218. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 5959
 219. Samorząd terytorialny - akty prawne
  Wyświetleń: 5949
 220. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 5931
 221. nabór na stanowisko - główny księgowy
  Wyświetleń: 5923
 222. 2002
  Wyświetleń: 5915
 223. Statut
  Wyświetleń: 5903
 224. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011
  Wyświetleń: 5894
 225. Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r.
  Wyświetleń: 5871
 226. 2012
  Wyświetleń: 5864
 227. ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 5863
 228. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2010
  Wyświetleń: 5842
 229. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5840
 230. 2006
  Wyświetleń: 5836
 231. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 5834
 232. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5829
 233. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 5813
 234. Zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 5804
 235. 2008
  Wyświetleń: 5799
 236. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2017
  Wyświetleń: 5797
 237. DOWODY OSOBISTE OD 04 MARCA 2019r.
  Wyświetleń: 5795
 238. Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5789
 239. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 5775
 240. Wyniki zakończonego naboru na stanowisko księgowy/księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5762
 241. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 5761
 242. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5752
 243. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 5741
 244. 2002
  Wyświetleń: 5728
 245. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 5725
 246. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 5703
 247. Dostawa oleju opałowego lekkiego II
  Wyświetleń: 5696
 248. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 5691
 249. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku
  Wyświetleń: 5682
 250. Budowa placów zabaw w Gminie Komprachcice 2011
  Wyświetleń: 5681
 251. 2014
  Wyświetleń: 5651
 252. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2014)
  Wyświetleń: 5650
 253. Dostawa węgla kamiennego II
  Wyświetleń: 5648
 254. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 5635
 255. Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni w Wawelnie 2011
  Wyświetleń: 5625
 256. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2016
  Wyświetleń: 5621
 257. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 5620
 258. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2013
  Wyświetleń: 5620
 259. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 5616
 260. Dostawa węgla kamiennego
  Wyświetleń: 5615
 261. za 2009 r.
  Wyświetleń: 5602
 262. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 5595
 263. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 5595
 264. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 5573
 265. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 5555
 266. za rok 2016
  Wyświetleń: 5550
 267. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 5545
 268. Dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5545
 269. Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5540
 270. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH
  Wyświetleń: 5524
 271. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 5508
 272. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 5502
 273. za 2013 rok
  Wyświetleń: 5479
 274. Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach 2011
  Wyświetleń: 5476
 275. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 5473
 276. ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZA GRANICĘ
  Wyświetleń: 5459
 277. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH II
  Wyświetleń: 5447
 278. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011
  Wyświetleń: 5426
 279. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5421
 280. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 5419
 281. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice
  Wyświetleń: 5403
 282. ZOPO - Prowadzenie zajęć dodatkowych
  Wyświetleń: 5401
 283. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach 2011
  Wyświetleń: 5387
 284. Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi - Orlik 2012
  Wyświetleń: 5380
 285. Remont nawierzchni i chodników ul. Prószkowskiej Komprachcice - Domecko
  Wyświetleń: 5362
 286. Nabór na stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5340
 287. Prowadzenie zajęć dodatkowych w publicznych szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 5326
 288. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowlanych
  Wyświetleń: 5292
 289. 2004
  Wyświetleń: 5286
 290. 2003
  Wyświetleń: 5277
 291. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 5275
 292. PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 5265
 293. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 5263
 294. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do czterech punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 5259
 295. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2011
  Wyświetleń: 5247
 296. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO PLACÓWEK OSWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 5242
 297. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II
  Wyświetleń: 5239
 298. Prawo udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 5234
 299. Dostawa i montaż pokazowy nowego namiotu biesiadnego z wyposażeniem
  Wyświetleń: 5212
 300. 2001
  Wyświetleń: 5201
 301. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
  Wyświetleń: 5200
 302. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2010
  Wyświetleń: 5195
 303. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2012
  Wyświetleń: 5187
 304. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2015 - 2019
  Wyświetleń: 5134
 305. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach
  Wyświetleń: 5133
 306. Głosowanie korespondencyjnie
  Wyświetleń: 5120
 307. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 5119
 308. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  Wyświetleń: 5115
 309. ZAŚWIADCZENIE
  Wyświetleń: 5100
 310. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu
  Wyświetleń: 5096
 311. PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS.B.BILIŃSKIEGO 2 W KOMPRACHCICACH
  Wyświetleń: 5095
 312. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5076
 313. INFORMACJE Z REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 5067
 314. Wytworzenie i dostawa obiadów
  Wyświetleń: 5054
 315. za 2015 r.
  Wyświetleń: 5039
 316. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 5036
 317. Dopisanie do spisu wyborców wybranego obwodu osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 5030
 318. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5023
 319. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
  Wyświetleń: 5012
 320. 2017
  Wyświetleń: 5010
 321. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011 - 2
  Wyświetleń: 5010
 322. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2017
  Wyświetleń: 5009
 323. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4999
 324. Prowadzenie zajęć dodatkowych (III) 2012
  Wyświetleń: 4997
 325. REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 4996
 326. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4972
 327. Udział obywateli UE w wyborach
  Wyświetleń: 4971
 328. Dowóz dzieci do szkoły w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 4965
 329. informacja o naborze na wolne stanowisko - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 4933
 330. informacje o naborze - PŻ
  Wyświetleń: 4910
 331. MELDUNKI OD 01 STYCZNIA 2018r.
  Wyświetleń: 4909
 332. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4907
 333. 2014
  Wyświetleń: 4906
 334. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 4868
 335. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2018
  Wyświetleń: 4863
 336. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 4861
 337. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA
  Wyświetleń: 4848
 338. 2016
  Wyświetleń: 4847
 339. Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Wyświetleń: 4838
 340. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 4832
 341. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 4822
 342. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 4797
 343. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 4790
 344. Transmisja obrad Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4785
 345. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 4781
 346. nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 4754
 347. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1863 i 1864
  Wyświetleń: 4748
 348. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 4746
 349. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4737
 350. NADANIE PESEL-a
  Wyświetleń: 4724
 351. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2011
  Wyświetleń: 4711
 352. za 2018 rok
  Wyświetleń: 4676
 353. Dopisanie do spisu wyborców za granicą
  Wyświetleń: 4650
 354. Przetargi na nieruchomości - 2016
  Wyświetleń: 4615
 355. Ogłoszenie o Przetargu
  Wyświetleń: 4608
 356. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 4607
 357. H - Inne dokumenty (2016)
  Wyświetleń: 4601
 358. WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 4598
 359. ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 4598
 360. za rok 2014
  Wyświetleń: 4595
 361. 2015
  Wyświetleń: 4580
 362. 2015
  Wyświetleń: 4579
 363. CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS. B. BILIŃSKIEG 2 W KOMPRACHCICACHO
  Wyświetleń: 4568
 364. Wykazy sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 4562
 365. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 4558
 366. za 2016 rok
  Wyświetleń: 4551
 367. Przetargi na nieruchomości - 2017
  Wyświetleń: 4549
 368. za 2014 rok
  Wyświetleń: 4544
 369. Referendum 2015
  Wyświetleń: 4511
 370. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2014
  Wyświetleń: 4511
 371. Akcyza 2016
  Wyświetleń: 4491
 372. wyprawka szkolna 2014
  Wyświetleń: 4491
 373. Prawo do udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 4469
 374. OŚWIADCZENIE UZNANIA OJCOSTWA
  Wyświetleń: 4468
 375. Opracowanie programu rozwoju zwanego "Strategią rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku"
  Wyświetleń: 4450
 376. WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 4448
 377. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2011 - 2015
  Wyświetleń: 4440
 378. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 4426
 379. Wykaz sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 4417
 380. Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów
  Wyświetleń: 4416
 381. Oferta LZS Gazownik Wawelno złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 4402
 382. REMONT DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 4397
 383. REJESTRACJA ZGONU
  Wyświetleń: 4389
 384. Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 104007O (ul. Krzyżowa) i oświetleniem w Komprachcicach i Dziekaństwie gm. Komprachcice o długości około 1.15 km oraz wykonanie projektu ośw
  Wyświetleń: 4381
 385. DOWÓZ UCZNIÓW - DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 4369
 386. Ważna informacja dotycząca posługiwaniem się unieważnionym dowodem osobistym
  Wyświetleń: 4320
 387. Przetarg
  Wyświetleń: 4307
 388. Wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice rolne
  Wyświetleń: 4301
 389. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 4279
 390. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 4268
 391. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 4267
 392. Kontrole Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 4255
 393. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2016
  Wyświetleń: 4253
 394. wykaz nieruchomości pod dzierżawę
  Wyświetleń: 4247
 395. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 4229
 396. za rok 2015
  Wyświetleń: 4211
 397. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4201
 398. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 4177
 399. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2015
  Wyświetleń: 4169
 400. MODERNIZACJA PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWELNIE
  Wyświetleń: 4154
 401. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
  Wyświetleń: 4147
 402. TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 4136
 403. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 4133
 404. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 4129
 405. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 4127
 406. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 4112
 407. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 4090
 408. konkurs na dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 4052
 409. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 4021
 410. 2016
  Wyświetleń: 3996
 411. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3992
 412. informacje o naborze - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3990
 413. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3988
 414. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komprachcice wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 3961
 415. konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 3951
 416. Harmonogram wywozu odpadów na 2014
  Wyświetleń: 3948
 417. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 3946
 418. za 2017 rok
  Wyświetleń: 3931
 419. za 2015 rok
  Wyświetleń: 3927
 420. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3919
 421. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 3916
 422. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice.
  Wyświetleń: 3896
 423. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 3895
 424. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Domecku i Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3879
 425. obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3876
 426. za 2017 r.
  Wyświetleń: 3875
 427. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1890, 1891
  Wyświetleń: 3872
 428. Wykazy sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 3865
 429. RODZINA 500+
  Wyświetleń: 3829
 430. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO) ORAZ SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
  Wyświetleń: 3770
 431. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 3742
 432. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 3741
 433. wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 3734
 434. Informacje ogólne - PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3682
 435. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 3672
 436. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 3645
 437. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 3608
 438. Rok 2016
  Wyświetleń: 3597
 439. 2017
  Wyświetleń: 3584
 440. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3575
 441. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3564
 442. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 3549
 443. nabór na stanowisko - referent
  Wyświetleń: 3526
 444. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3486
 445. Rysunek i tekst projektu Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 3432
 446. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3426
 447. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867 i 1868
  Wyświetleń: 3416
 448. Wyłożenie do publicznego wglądu MPZP wsi Komprachcice wraz z POS
  Wyświetleń: 3409
 449. Dostarczenie rozwiązania i sprzętu do obsługi monitoringu gminnego
  Wyświetleń: 3393
 450. za 2016 r.
  Wyświetleń: 3383
 451. Rejestry
  Wyświetleń: 3378
 452. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice2
  Wyświetleń: 3377
 453. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice 3
  Wyświetleń: 3371
 454. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2016
  Wyświetleń: 3367
 455. Ogłoszenie o przetargu działki nr 200/97 i 201/97
  Wyświetleń: 3345
 456. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2016)
  Wyświetleń: 3320
 457. Wykaz nieruchomości - Dziekaństwo
  Wyświetleń: 3292
 458. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 1
  Wyświetleń: 3259
 459. Ogłoszenie o przetargu działka nr 69
  Wyświetleń: 3258
 460. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 3256
 461. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1890 I 1891
  Wyświetleń: 3256
 462. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3248
 463. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi OCHODZE
  Wyświetleń: 3243
 464. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2016)
  Wyświetleń: 3243
 465. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 3235
 466. konkurs na stanowisko dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 3227
 467. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - lokal
  Wyświetleń: 3222
 468. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 2
  Wyświetleń: 3218
 469. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 3209
 470. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi WAWELNO
  Wyświetleń: 3188
 471. Ogłoszenie o przetargu działka nr 203/56
  Wyświetleń: 3187
 472. OGŁOgłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 3184
 473. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2017
  Wyświetleń: 3180
 474. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 3173
 475. Wykaz nieruchomości - Komprachcice 3-24 części
  Wyświetleń: 3161
 476. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2016)
  Wyświetleń: 3158
 477. Rok 2015
  Wyświetleń: 3138
 478. komunikat odwołanie
  Wyświetleń: 3136
 479. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
  Wyświetleń: 3133
 480. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1915, 1913, 1901
  Wyświetleń: 3120
 481. wykaz nieruchomośći do sprzedaży - Chmielowice
  Wyświetleń: 3118
 482. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867, 1868
  Wyświetleń: 3116
 483. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 3108
 484. Nabór na stanowisko - inspektor ds. informatyki
  Wyświetleń: 3094
 485. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3088
 486. ogłodzenie o przetargu działka nr 63
  Wyświetleń: 3088
 487. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2016)
  Wyświetleń: 3083
 488. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 3077
 489. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 3064
 490. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1856, 1867, 1868
  Wyświetleń: 3027
 491. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3022
 492. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3020
 493. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 3003
 494. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2997
 495. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2995
 496. PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH - REMONT DACHU SALI WIDOWISKOWEJ I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZO-TECHNICZNYCH
  Wyświetleń: 2988
 497. za 2018 r.
  Wyświetleń: 2987
 498. 1. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Komprachcicach – teren Gminy
  Wyświetleń: 2985
 499. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2983
 500. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Ochodze, Polska Nowa Wieś.
  Wyświetleń: 2980
 501. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017.1
  Wyświetleń: 2956
 502. Ogłoszenie o przetargu dzaiłka nr 318 Dziekaństwo
  Wyświetleń: 2950
 503. D - Polityka, strategia, plan lub program (2016)
  Wyświetleń: 2949
 504. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2930
 505. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2929
 506. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach
  Wyświetleń: 2921
 507. Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - remont dachu sali widowiskowej i pomieszczeń gospodarczych, BGR.271.5.2018 AC
  Wyświetleń: 2914
 508. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2903
 509. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2899
 510. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2895
 511. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2885
 512. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2878
 513. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2015)
  Wyświetleń: 2878
 514. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2877
 515. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2876
 516. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2871
 517. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2869
 518. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2867
 519. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2864
 520. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2864
 521. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2856
 522. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2853
 523. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2845
 524. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2844
 525. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018
  Wyświetleń: 2844
 526. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2842
 527. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2015)
  Wyświetleń: 2834
 528. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2825
 529. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2823
 530. D - Polityka, strategia, plan lub program (2015)
  Wyświetleń: 2815
 531. na 2 miesiące przed końcem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 2801
 532. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2780
 533. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2776
 534. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2764
 535. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2015)
  Wyświetleń: 2756
 536. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2015)
  Wyświetleń: 2748
 537. rok 2017
  Wyświetleń: 2731
 538. ZAWIESZENIE I COFNIĘCIE ZAWIESZENIA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 2731
 539. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2728
 540. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2725
 541. H - Inne dokumenty (2015)
  Wyświetleń: 2709
 542. Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowan
  Wyświetleń: 2708
 543. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.11.2018.AC
  Wyświetleń: 2695
 544. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2694
 545. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2689
 546. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2679
 547. rok 2016
  Wyświetleń: 2679
 548. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 2673
 549. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice.
  Wyświetleń: 2670
 550. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2669
 551. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2664
 552. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice - unieważniony
  Wyświetleń: 2656
 553. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 2655
 554. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2654
 555. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2651
 556. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2648
 557. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1871 1872 1875
  Wyświetleń: 2648
 558. Projekty
  Wyświetleń: 2646
 559. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2645
 560. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2634
 561. Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Komprachcice, BGR.271.16.2018.AC
  Wyświetleń: 2632
 562. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2631
 563. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2630
 564. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2628
 565. 2017
  Wyświetleń: 2621
 566. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości - kasa
  Wyświetleń: 2621
 567. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 2607
 568. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 2604
 569. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2602
 570. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2601
 571. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2599
 572. Zakup samochodu specjalistycznego do udrażniania i mycia pod wysokim ciśnieniem kanałów, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych
  Wyświetleń: 2589
 573. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2580
 574. Finanse i mienie jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 2580
 575. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2569
 576. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 2567
 577. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2566
 578. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2019
  Wyświetleń: 2562
 579. Zasady przetwarzania danych osobowych w ZGKiM w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2553
 580. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2546
 581. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2539
 582. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - unieważniony
  Wyświetleń: 2536
 583. Nabór na stanowisko - inspektor ds. płac
  Wyświetleń: 2526
 584. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2522
 585. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2518
 586. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2513
 587. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2507
 588. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2019 - 2024
  Wyświetleń: 2504
 589. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia PNW
  Wyświetleń: 2500
 590. 31. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2497
 591. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 2492
 592. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2483
 593. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2482
 594. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowice
  Wyświetleń: 2481
 595. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2478
 596. 26. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2473
 597. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2461
 598. za rok 2017
  Wyświetleń: 2460
 599. Przetargi na nieruchomości 2019
  Wyświetleń: 2452
 600. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.14.2018.AC
  Wyświetleń: 2448
 601. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2445
 602. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2017.2
  Wyświetleń: 2443
 603. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2439
 604. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2437
 605. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2436
 606. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2425
 607. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2421
 608. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2412
 609. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2408
 610. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 2406
 611. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2404
 612. Utworzenie Klubu Seniora + w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 2396
 613. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2395
 614. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2395
 615. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2395
 616. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 4 punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2391
 617. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2388
 618. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2387
 619. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 2385
 620. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2384
 621. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2380
 622. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2379
 623. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2376
 624. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2374
 625. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2368
 626. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2364
 627. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2361
 628. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2358
 629. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2355
 630. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2354
 631. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2352
 632. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2351
 633. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2344
 634. 55. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2340
 635. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2018
  Wyświetleń: 2339
 636. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2338
 637. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2336
 638. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2333
 639. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2333
 640. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2330
 641. 57. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2329
 642. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2328
 643. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2324
 644. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2324
 645. 38. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2321
 646. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2319
 647. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2316
 648. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2314
 649. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2313
 650. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2312
 651. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2311
 652. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2311
 653. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2310
 654. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2304
 655. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 3 planów zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2303
 656. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2301
 657. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2300
 658. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2299
 659. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 2298
 660. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2295
 661. Informacje ogólne - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2295
 662. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 2294
 663. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2293
 664. 51. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2293
 665. Oferta "GKS" Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 2293
 666. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2291
 667. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 2290
 668. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2287
 669. 51. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2286
 670. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2283
 671. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2283
 672. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2281
 673. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2281
 674. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 2281
 675. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2280
 676. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 2278
 677. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2276
 678. 47. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2276
 679. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2273
 680. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2269
 681. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2265
 682. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2262
 683. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 2262
 684. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2261
 685. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2259
 686. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2259
 687. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2258
 688. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2257
 689. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2256
 690. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2255
 691. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2255
 692. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2255
 693. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2252
 694. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2251
 695. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2251
 696. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzeww Komprachcicach
  Wyświetleń: 2251
 697. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2250
 698. 58. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2250
 699. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2250
 700. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2248
 701. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2246
 702. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2245
 703. 50. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2244
 704. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2243
 705. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2243
 706. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2242
 707. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2242
 708. 230. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2241
 709. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2240
 710. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2239
 711. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2239
 712. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 2238
 713. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2234
 714. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2233
 715. 21. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2232
 716. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2232
 717. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych”
  Wyświetleń: 2232
 718. 58. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2231
 719. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2231
 720. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2229
 721. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2227
 722. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2227
 723. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2226
 724. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2226
 725. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2018
  Wyświetleń: 2224
 726. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2222
 727. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny.
  Wyświetleń: 2222
 728. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2221
 729. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2220
 730. 53. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2220
 731. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2218
 732. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2218
 733. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2217
 734. 196. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2217
 735. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2217
 736. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2215
 737. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2215
 738. 121. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”.
  Wyświetleń: 2212
 739. 86. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2211
 740. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2209
 741. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2207
 742. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2203
 743. 183. Wycinka krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 2202
 744. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2200
 745. 195. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2198
 746. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2197
 747. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2196
 748. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcic
  Wyświetleń: 2195
 749. 217. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2194
 750. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2194
 751. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2194
 752. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2193
 753. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2193
 754. 189. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2192
 755. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2192
 756. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2192
 757. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2191
 758. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2190
 759. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2189
 760. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2188
 761. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2188
 762. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2187
 763. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2187
 764. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2185
 765. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2183
 766. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2183
 767. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2183
 768. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2183
 769. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2180
 770. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2180
 771. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2180
 772. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2179
 773. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2178
 774. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 2177
 775. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 2177
 776. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2176
 777. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2176
 778. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2175
 779. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2173
 780. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2173
 781. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2172
 782. 188. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2172
 783. 223. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2172
 784. 47. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2172
 785. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2170
 786. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2170
 787. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2169
 788. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2168
 789. 223. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2167
 790. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2167
 791. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2167
 792. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2167
 793. 228. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2165
 794. 215. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2164
 795. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2164
 796. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2164
 797. 211. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2163
 798. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2162
 799. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2162
 800. 140. Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”
  Wyświetleń: 2160
 801. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2160
 802. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2159
 803. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2159
 804. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 2159
 805. 193. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2158
 806. 194. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2158
 807. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2157
 808. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2156
 809. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2156
 810. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2155
 811. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2155
 812. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2155
 813. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2154
 814. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2154
 815. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2153
 816. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2153
 817. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2153
 818. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2153
 819. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2152
 820. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2152
 821. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2152
 822. 50. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2152
 823. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2152
 824. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2151
 825. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2151
 826. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2151
 827. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2150
 828. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2150
 829. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2149
 830. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 2149
 831. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2148
 832. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowe Wsi
  Wyświetleń: 2147
 833. 12A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2146
 834. 90. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2146
 835. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2144
 836. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2144
 837. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2144
 838. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2144
 839. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2143
 840. 226. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2143
 841. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2142
 842. 227. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2142
 843. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2141
 844. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 2141
 845. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2140
 846. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2140
 847. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2139
 848. 202. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 2139
 849. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2139
 850. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2137
 851. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2137
 852. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2137
 853. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2136
 854. 219. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2136
 855. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2136
 856. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2136
 857. 224. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2135
 858. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2134
 859. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2134
 860. 19. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2134
 861. 200. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2134
 862. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2134
 863. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2134
 864. Informacje o jednostce - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 2133
 865. 170. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2132
 866. 121. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2131
 867. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2131
 868. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2131
 869. 201. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2130
 870. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2129
 871. 186. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2129
 872. 191. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2129
 873. 218. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2129
 874. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2128
 875. 228. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2128
 876. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2127
 877. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2127
 878. 55. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2127
 879. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2127
 880. 209. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2126
 881. 229. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2126
 882. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2126
 883. 57. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2124
 884. 222. Wycinka drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2123
 885. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2122
 886. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2120
 887. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2120
 888. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2120
 889. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2117
 890. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2117
 891. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2116
 892. 187. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2115
 893. 53. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2115
 894. 221. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2113
 895. 34. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2113
 896. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2113
 897. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2111
 898. 190. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2111
 899. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2111
 900. 201. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2110
 901. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2110
 902. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2109
 903. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2108
 904. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2107
 905. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2106
 906. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2105
 907. 209. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2105
 908. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2105
 909. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2104
 910. 192. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2104
 911. Informacje ogólne - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 2104
 912. 13A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2103
 913. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2103
 914. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2102
 915. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2101
 916. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2101
 917. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2100
 918. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2099
 919. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2099
 920. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2099
 921. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2098
 922. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2098
 923. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2098
 924. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2097
 925. 205. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 2097
 926. 185. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2096
 927. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2096
 928. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2095
 929. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2095
 930. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2095
 931. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2094
 932. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2093
 933. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2093
 934. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2092
 935. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2091
 936. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2089
 937. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2089
 938. 189. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2088
 939. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2088
 940. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2087
 941. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2086
 942. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2085
 943. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2085
 944. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2083
 945. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2082
 946. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2082
 947. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2082
 948. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2081
 949. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2080
 950. 190. Wycinka drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2080
 951. 206. Wycinka drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 2080
 952. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2079
 953. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2079
 954. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2079
 955. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2078
 956. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2078
 957. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo – rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2078
 958. 197. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2077
 959. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2076
 960. 180. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2075
 961. 231. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2075
 962. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2074
 963. 2018
  Wyświetleń: 2074
 964. 186. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2073
 965. 146. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2072
 966. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2069
 967. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2069
 968. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2068
 969. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2068
 970. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2067
 971. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2067
 972. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2066
 973. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2066
 974. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2065
 975. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2065
 976. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2064
 977. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2064
 978. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2064
 979. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2063
 980. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2063
 981. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2062
 982. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2061
 983. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2061
 984. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2060
 985. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2060
 986. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2059
 987. 198. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2058
 988. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2057
 989. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2057
 990. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2019
  Wyświetleń: 2057
 991. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2056
 992. 207. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 2056
 993. 145. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2055
 994. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2055
 995. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2055
 996. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2054
 997. 185. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2054
 998. 224. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2054
 999. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2053
 1000. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2053
 1001. 204. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2052
 1002. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2052
 1003. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2051
 1004. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2051
 1005. 210. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2051
 1006. 143. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2050
 1007. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2050
 1008. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2049
 1009. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2047
 1010. 13A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2046
 1011. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2046
 1012. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2046
 1013. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2046
 1014. 159. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2045
 1015. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2045
 1016. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2044
 1017. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2043
 1018. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2043
 1019. 211. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2041
 1020. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2040
 1021. 196. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2040
 1022. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2038
 1023. REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH
  Wyświetleń: 2038
 1024. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2037
 1025. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2037
 1026. 187. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2037
 1027. 199. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2037
 1028. 213. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2037
 1029. 231. Wycinka drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2037
 1030. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2037
 1031. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2036
 1032. 208. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2035
 1033. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2035
 1034. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2034
 1035. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2034
 1036. 164. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2034
 1037. 210. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2034
 1038. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2034
 1039. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2033
 1040. 12A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2033
 1041. 188. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2033
 1042. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2033
 1043. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 2033
 1044. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2032
 1045. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2032
 1046. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2031
 1047. 197. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2030
 1048. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2030
 1049. 176. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2029
 1050. 178. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2029
 1051. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2028
 1052. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2028
 1053. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2028
 1054. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2027
 1055. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2027
 1056. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2026
 1057. 220. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2026
 1058. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2026
 1059. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2025
 1060. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2024
 1061. 194. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2023
 1062. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2022
 1063. 155. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2022
 1064. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2022
 1065. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2021
 1066. 226. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2021
 1067. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2021
 1068. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2021
 1069. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2021
 1070. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2021
 1071. Transmisja sesji
  Wyświetleń: 2021
 1072. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2020
 1073. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2020
 1074. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2019
 1075. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2018
 1076. 207. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 2018
 1077. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2017
 1078. Zasady przetwarzania danych osobowych w GBP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2016
 1079. 153. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2015
 1080. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2015
 1081. 169. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2015
 1082. 230. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2014
 1083. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2013
 1084. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2013
 1085. 88. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2013
 1086. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2012
 1087. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2012
 1088. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2012
 1089. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2012
 1090. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2012
 1091. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2012
 1092. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2011
 1093. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2010
 1094. 203. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2010
 1095. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2010
 1096. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2010
 1097. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2009
 1098. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2009
 1099. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2009
 1100. 39. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2008
 1101. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2008
 1102. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2007
 1103. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2007
 1104. 213. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2007
 1105. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2007
 1106. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2006
 1107. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2006
 1108. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2006
 1109. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice
  Wyświetleń: 2006
 1110. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2005
 1111. 149. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2005
 1112. 206. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 2005
 1113. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2005
 1114. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2004
 1115. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2004
 1116. 200. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2004
 1117. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2004
 1118. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2003
 1119. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2003
 1120. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2003
 1121. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2003
 1122. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2002
 1123. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2001
 1124. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2001
 1125. 192. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2001
 1126. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2001
 1127. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2001
 1128. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2000
 1129. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2000
 1130. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1999
 1131. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1999
 1132. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1998
 1133. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1998
 1134. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1997
 1135. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1997
 1136. 220. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1996
 1137. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1996
 1138. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1996
 1139. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1995
 1140. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1995
 1141. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1995
 1142. 156. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1994
 1143. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1994
 1144. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1994
 1145. 214. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1994
 1146. 216. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1994
 1147. 171. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1993
 1148. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1993
 1149. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1993
 1150. 175. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1992
 1151. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1992
 1152. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1991
 1153. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1991
 1154. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1990
 1155. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1990
 1156. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1989
 1157. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1988
 1158. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1988
 1159. 191. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1988
 1160. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1987
 1161. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1986
 1162. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1986
 1163. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1986
 1164. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1985
 1165. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1983
 1166. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecko
  Wyświetleń: 1982
 1167. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1982
 1168. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1982
 1169. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1982
 1170. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1982
 1171. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1981
 1172. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1981
 1173. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1980
 1174. 212. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1980
 1175. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1980
 1176. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1979
 1177. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1978
 1178. 173 Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1978
 1179. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1978
 1180. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1978
 1181. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1977
 1182. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1976
 1183. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1974
 1184. 205. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1974
 1185. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1973
 1186. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1973
 1187. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1973
 1188. 184. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1972
 1189. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1972
 1190. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1971
 1191. 157. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1971
 1192. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1971
 1193. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1970
 1194. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1969
 1195. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1969
 1196. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1969
 1197. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1969
 1198. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1968
 1199. 212. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1968
 1200. 215. Wycinka drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1968
 1201. 144. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1967
 1202. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1967
 1203. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1966
 1204. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1966
 1205. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice w granicach administracyjnych z wyłączeniem działek nr 1148/7, 1148/8 i 1148/9 km 6
  Wyświetleń: 1966
 1206. 148. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1965
 1207. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1965
 1208. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1964
 1209. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1964
 1210. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1963
 1211. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1962
 1212. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1962
 1213. 147. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1962
 1214. 161. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1962
 1215. 179. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1962
 1216. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1961
 1217. 152. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1961
 1218. 221. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1959
 1219. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1959
 1220. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1959
 1221. 182. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1958
 1222. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1958
 1223. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1955
 1224. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1954
 1225. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1954
 1226. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1953
 1227. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1952
 1228. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1952
 1229. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1952
 1230. 181. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1951
 1231. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1950
 1232. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1950
 1233. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1950
 1234. 171. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1949
 1235. 179. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1949
 1236. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1949
 1237. 146. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1948
 1238. 155. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1948
 1239. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1948
 1240. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1948
 1241. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1947
 1242. 166. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1947
 1243. 142. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1945
 1244. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1944
 1245. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1944
 1246. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1942
 1247. 176. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1940
 1248. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1940
 1249. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1939
 1250. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1939
 1251. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1939
 1252. 151. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1938
 1253. 178. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1937
 1254. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1937
 1255. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1937
 1256. 198. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1936
 1257. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1935
 1258. 165. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1935
 1259. 202. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1935
 1260. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1935
 1261. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1934
 1262. 193. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1934
 1263. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1934
 1264. 154. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1933
 1265. 159. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1933
 1266. 199. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1933
 1267. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1932
 1268. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1931
 1269. 143. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1931
 1270. 203. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1931
 1271. 208. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1931
 1272. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1931
 1273. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1930
 1274. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1930
 1275. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1930
 1276. 216. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1930
 1277. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1930
 1278. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1929
 1279. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1928
 1280. 219. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1928
 1281. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1927
 1282. 218. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1926
 1283. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 1925
 1284. 173. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1924
 1285. 204. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1924
 1286. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1924
 1287. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Komprachcicach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 1924
 1288. 177. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1923
 1289. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1923
 1290. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1921
 1291. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1921
 1292. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1921
 1293. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1920
 1294. 177. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1920
 1295. 222. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1920
 1296. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1918
 1297. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1918
 1298. 147. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1918
 1299. 169. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1915
 1300. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1915
 1301. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1915
 1302. 86. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1915
 1303. 150. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1914
 1304. 227. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1914
 1305. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1914
 1306. ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 1913
 1307. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1912
 1308. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1911
 1309. 156. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1910
 1310. 167. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1909
 1311. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1907
 1312. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1907
 1313. 174. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1906
 1314. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1904
 1315. 153. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1904
 1316. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1903
 1317. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1902
 1318. 172. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1901
 1319. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1901
 1320. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1901
 1321. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1899
 1322. 150. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1899
 1323. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1899
 1324. 158. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1898
 1325. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1898
 1326. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1897
 1327. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 1897
 1328. 149. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1896
 1329. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1895
 1330. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1894
 1331. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1894
 1332. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2018)
  Wyświetleń: 1892
 1333. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1891
 1334. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1890
 1335. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1890
 1336. 160. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1890
 1337. 151. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1889
 1338. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1889
 1339. 229. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1888
 1340. 90. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1888
 1341. 142. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1887
 1342. 214. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1885
 1343. 152. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1883
 1344. 167. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1883
 1345. 174. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1883
 1346. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1881
 1347. 158. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1880
 1348. 161. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1879
 1349. 217. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1879
 1350. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1878
 1351. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1877
 1352. 145. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1877
 1353. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1876
 1354. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 1876
 1355. 88. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1875
 1356. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1874
 1357. 141. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1873
 1358. 195. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1872
 1359. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1871
 1360. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1869
 1361. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1868
 1362. 181. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1868
 1363. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Komprachcice i Ochodze
  Wyświetleń: 1866
 1364. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1865
 1365. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1865
 1366. 141. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1862
 1367. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1862
 1368. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1861
 1369. 164. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1856
 1370. Informacje ogólne - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1855
 1371. 160. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1853
 1372. 172. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1853
 1373. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1852
 1374. 168. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1851
 1375. 163. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1848
 1376. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1847
 1377. 148. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1845
 1378. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1843
 1379. 170. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1843
 1380. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1842
 1381. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1840
 1382. Nabór na wolne miejsca pracy - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 1839
 1383. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1837
 1384. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1837
 1385. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1835
 1386. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1833
 1387. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1829
 1388. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1826
 1389. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1817
 1390. 140. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1816
 1391. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1815
 1392. 144. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1812
 1393. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1811
 1394. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1803
 1395. 157. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1802
 1396. 180. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1801
 1397. 168. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1800
 1398. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1798
 1399. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1795
 1400. 175. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1788
 1401. 165. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1787
 1402. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1782
 1403. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w 2020 roku do obiektów Gminy Komprachcice - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 1782
 1404. 162. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1781
 1405. Pliki do pobrania - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 1779
 1406. raport za rok 2018
  Wyświetleń: 1777
 1407. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKA NR 1148/12
  Wyświetleń: 1772
 1408. 163. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1762
 1409. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości
  Wyświetleń: 1760
 1410. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1759
 1411. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1755
 1412. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 1754
 1413. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1148/10
  Wyświetleń: 1745
 1414. 166. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1741
 1415. Wykazy sprzedaży 2019
  Wyświetleń: 1740
 1416. Terminy zebrań wiejskich
  Wyświetleń: 1734
 1417. Wykonanie i dostarczenie zestawów edukacyjnych zawierających treści dotyczące niezbędnej wiedzy na temat segregacji i selektywnej zbiorki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1720
 1418. Protokoły z zebrań wiejskich
  Wyświetleń: 1715
 1419. 154. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1711
 1420. Ośrodek Sportu
  Wyświetleń: 1702
 1421. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku
  Wyświetleń: 1702
 1422. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 1684
 1423. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice 1148.12
  Wyświetleń: 1684
 1424. 162. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1680
 1425. Wybory parlamentarne 2019
  Wyświetleń: 1680
 1426. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Ochodzach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 1680
 1427. Finanse i mienie - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1679
 1428. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 1674
 1429. Zasady przetwarzania danych osobowych w GOPS
  Wyświetleń: 1673
 1430. Wykaz nieruchomość przeznaczonych do zbycia Komprachcice nr 1886 i 1873 , Domecko nr 767/20
  Wyświetleń: 1663
 1431. za 2019 r.
  Wyświetleń: 1658
 1432. Majątek - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 1641
 1433. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1634
 1434. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg, ulic i placów
  Wyświetleń: 1632
 1435. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2019
  Wyświetleń: 1627
 1436. Zasady przetwarzania danych osobowych w OSiR w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1626
 1437. za rok 2018
  Wyświetleń: 1621
 1438. Przyjmowanie i załatwianie spraw - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 1618
 1439. Finanse i mienie - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 1614
 1440. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w latach 2019, 2020 i 2021 dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1613
 1441. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 1607
 1442. Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 1585
 1443. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1576
 1444. Finanse i mienie - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 1564
 1445. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1558
 1446. Informacje o projektach unijnych w których uczestniczyła PSP w Domecku
  Wyświetleń: 1531
 1447. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1528
 1448. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 1510
 1449. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2020
  Wyświetleń: 1503
 1450. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 1503
 1451. Finanse i mienie - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1497
 1452. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1484
 1453. 2019
  Wyświetleń: 1468
 1454. Finanse i mienie ZGKiM
  Wyświetleń: 1465
 1455. Wybory samorządowe uzupełniające 2020
  Wyświetleń: 1465
 1456. Oferta LUKS Victoria-Domecko złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 1457
 1457. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 1433
 1458. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2020
  Wyświetleń: 1423
 1459. Spisy
  Wyświetleń: 1404
 1460. Nabór na stanowisko - praca zastępcza - GOPS w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1380
 1461. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 1376
 1462. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice w okresie 01.01.2020 – 31.12.2021
  Wyświetleń: 1345
 1463. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 1338
 1464. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1322
 1465. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań pn.: 1. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach”, 2. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś, także w okresie rękoj
  Wyświetleń: 1307
 1466. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1303
 1467. Finanse i mienie - PP PNW
  Wyświetleń: 1229
 1468. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 1226
 1469. nabór na wolne stanowisko urzędnicze - PSP Wawelno
  Wyświetleń: 1197
 1470. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 1188
 1471. Przetargi na nieruchomości 2020
  Wyświetleń: 1186
 1472. Sprawozdania finansowe za 2018 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 1169
 1473. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2020
  Wyświetleń: 1144
 1474. za 2020 r.
  Wyświetleń: 1120
 1475. Wykazy sprzedaży 2020
  Wyświetleń: 1111
 1476. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1090
 1477. nabór na wolne stanowiska - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 1037
 1478. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1020
 1479. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 2.924.052,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt dwa zł) - unieważnienie
  Wyświetleń: 1020
 1480. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 1008
 1481. za 2019 rok
  Wyświetleń: 1006
 1482. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 895
 1483. za rok 2019
  Wyświetleń: 887
 1484. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie
  Wyświetleń: 872
 1485. Zaproszenie do złożenia oferty w rozeznaniu cenowym - Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach big – bag
  Wyświetleń: 870
 1486. Przetargi nieruchomości 2021
  Wyświetleń: 855
 1487. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości
  Wyświetleń: 846
 1488. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2020 r.
  Wyświetleń: 800
 1489. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2020)
  Wyświetleń: 789
 1490. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 774
 1491. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 773
 1492. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 760
 1493. 2020
  Wyświetleń: 757
 1494. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4
  Wyświetleń: 749
 1495. 2019
  Wyświetleń: 733
 1496. 2018
  Wyświetleń: 720
 1497. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 719
 1498. raport za rok 2019
  Wyświetleń: 712
 1499. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 693
 1500. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 690
 1501. Petycje
  Wyświetleń: 659
 1502. Sołectwa
  Wyświetleń: 655
 1503. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 636
 1504. Sprawozdania finansowe za 2019 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 634
 1505. Wyłożenie do publicznego wglądu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 631
 1506. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 627
 1507. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 601
 1508. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 592
 1509. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 588
 1510. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Polska Nowa Wieś, Komprachcice, Domecko.
  Wyświetleń: 557
 1511. Zaproszenia do złożenia ofert - do 30 tys. EURO - do XII 2020 r.
  Wyświetleń: 553
 1512. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu Studium
  Wyświetleń: 518
 1513. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2021
  Wyświetleń: 518
 1514. pliki GML
  Wyświetleń: 486
 1515. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 483
 1516. Wykazy sprzedaży 2021
  Wyświetleń: 468
 1517. Sprawozdania przedkładane Radzie Gminy
  Wyświetleń: 426
 1518. 2020
  Wyświetleń: 424
 1519. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 419
 1520. Oferta KS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2020 r.
  Wyświetleń: 403
 1521. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Komprachcice wraz z prognozą oddziaływania
  Wyświetleń: 389
 1522. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 377
 1523. 2020
  Wyświetleń: 356
 1524. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2021
  Wyświetleń: 344
 1525. Koordynacja dostępności
  Wyświetleń: 331
 1526. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 324
 1527. za 2020 rok
  Wyświetleń: 323
 1528. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2021
  Wyświetleń: 319
 1529. Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z zabudową kontenerową z napędem 4x2 dla OSP Komprachcice
  Wyświetleń: 315
 1530. za rok 2020
  Wyświetleń: 308
 1531. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. ochrony powietrza - Gminny Koordynator POP
  Wyświetleń: 306
 1532. Sprawozdania finansowe za 2020 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 288
 1533. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 281
 1534. Sprawozdania finansowe za 2020 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 279
 1535. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach: Komprachcice i Wawelno
  Wyświetleń: 264
 1536. Raport o stanie dostępności
  Wyświetleń: 238
 1537. Sprawozdania finansowe za 2020 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 219
 1538. Sprawozdania finansowe za 2020 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 218
 1539. Sprawozdania finansowe za 2020 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 214
 1540. Sprawozdania finansowe za 2020 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 213
 1541. Sprawozdania finansowe za 2020 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 208
 1542. Sprawozdania finansowe za 2020 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 207
 1543. Sprawozdania finansowe za 2020 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 202
 1544. Remont nawierzchni gróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice w 2021 r.
  Wyświetleń: 197
 1545. nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ZOPO w Komprachcicach
  Wyświetleń: 164
 1546. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 126
 1547. raport za rok 2020
  Wyświetleń: 50
 1548. Oferta KS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2021 r.
  Wyświetleń: 47
Wersja XML